A+ R A-

قاسم جعفری: چرا غرب صرفاً به اسلام «اهل بیتی» کینه می‌ورزد؟

 قاسم جعفری: چرا غرب صرفاً به اسلام «اهل بیتی» کینه می‌ورزد؟باید فکر کرد چرا غرب روی اسلام سیاسی و اهل بیتی حساس است و به آن کینه می‌ورزد و به سایر قرائت‌های جعلی از اسلام که به کالبد بدون روح شبیه‌ترند، کینه‌ای ندارد؟
خبرگزاری فارس: چرا غرب صرفاً به اسلام «اهل بیتی» کینه می‌ورزد؟

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی برای خبرگزاری فارس درباره پیام مقام معظم رهبری به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا نوشت:

پیام کوتاه اما پر معانی رهبر معظم انقلاب به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا برایم جالب بود و چند نکته به ذهنم رسید؛

1 - حضور دانشجویان ایرانی در اروپا فرصت ژرف‌اندیشی آنان درباره ملت ایران است.

2 - هر ایرانی در خارج از کشور می‌تواند یک سفیر باشد. سفیر تمدن اسلامی ایرانی سفیر ادبیات فاخر ایرانی سفیر ذهن و استعداد سرشار خدادادی ایرانیان سفیر علم و صداقت و سخت کوشی ایرانیان، سفیر فرهنگی و دیپلماسی عمومی ملت ایران و ...

3 - از سویی حضور دانشجویان در خارج از کشور مصداق بارز بهره‌گیری از علم و دانش و میراث تجربی سایر ملت‌هاست. چرا که فرمود علم را بجویید ولو در چین باشد و علی(ع) فرمود: حکمت گمشده مومن است.

حضور دانشجو و جوان ایرانی در خارج از کشور یعنی مشت نمونه خروار. یعنی اصلاح نگاه دیگران به اسلام و ایران. یعنی افشای دروغ و دغل دنیا پرستان و پنبه کردن رشته‌های توطئه‌آمیز آنان درباره اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی.

4 - حضور یک جوان دانشجو در خارج از کشور هم فرصت است هم تهدید.

فرصت از آن باب است که رهاورد سفر دانش اندوزی هست و کسب تجربه و عبرت گیری همان گونه که قرآن کریم فرمود: «سیروا فی الارض» و اما تهدیدات زیادی هم متصور است که مراقبت جدی می طلبد خودباختگی خود کمتر بینی فریفتگی مقهور تکنولوژی قوی مدرن اما بی روح غربی شدن دنیا زدگی لایه های عمیق و زیرین اجتماعی فرهنگی و ... اما پر از آسیب غرب را ندیدن و مواردی از این قبیل.

5 - اما نکته زیبا و حکمت‌آمیز این است که در همین پیام مختصر راه حل هم ارائه می‌شود و این نشانه هارمونی و انتظام فکری قوی در وجود ایشان است. یعنی همان‌گونه که برای اقتصاد درون‌زایی و برون‌نگری را طرح می‌کنند برای فرهنگ هم دانش‌اندوزی، اندیش‌ه‌ورزی با بن‌مایه پرهیزگاری و پاکدامنی که ارمغان قرآنی و اهل بیت(ع) است و با میراث فرهنگی مشرق زمین نیز سازگار است و از سویی ضامن سلامت روح و فکر و جسم و جان است.

نتیجه:

حضور دانشجو و جوان ایرانی در خارج از کشور یعنی مشت نمونه خروار. یعنی اصلاح نگاه دیگران به اسلام و ایران. یعنی افشای دروغ و دغل دنیا پرستان و پنبه کردن رشته‌های توطئه‌آمیز آنان درباره اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی.

 در این یک تذکر هوشمندانه هم داده می‌شود و آن این که باید فکر کرد چرا روی اسلام سیاسی ـ بخوانید اسلام اهل بیتی ـ حساسند و به آن کینه می‌ورزند و نه سایر قرائت‌های جعلی از اسلام که به  کالبد بدون روح شبیه ترند؟

به گزارش فارس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به‌مناسبت پنجاه سالگی عمر این اتحادیه، آن را نهادی مبارک خواندند که هدایت اسلامی و شوق و طراوت ایمان را با خصلت‌های جوانی و دانشجویی پیوند زده و محصول آن می‌تواند انسان‌های عالم و خردمند و پرهیزگار و با بصیرت باشد.

ایشان با توصیه اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به کوشش در هماهنگ کردن خود و اتحادیه با این هدف‌های بلند و سعادتبار خاطرنشان کردند که کشور و ملت برای پیمودن راه طولانی خود به چنین انسان‌هایی نیازمند است.

مقام معظم رهبری تنها راه برای عقیم‌سازی توطئه‌های جبهه‌ دشمن در برابر ایران اسلامی را عزم راسخ و کوشش بی‌وقفه‌ همه‌ جوانان و دانشجویان ایران در همه جا برشمردند.نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی برای خبرگزاری فارس درباره پیام مقام معظم رهبری به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا نوشت:

پیام کوتاه اما پر معانی رهبر معظم انقلاب به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا برایم جالب بود و چند نکته به ذهنم رسید؛

1 - حضور دانشجویان ایرانی در اروپا فرصت ژرف‌اندیشی آنان درباره ملت ایران است.

2 - هر ایرانی در خارج از کشور می‌تواند یک سفیر باشد. سفیر تمدن اسلامی ایرانی سفیر ادبیات فاخر ایرانی سفیر ذهن و استعداد سرشار خدادادی ایرانیان سفیر علم و صداقت و سخت کوشی ایرانیان، سفیر فرهنگی و دیپلماسی عمومی ملت ایران و ...

3 - از سویی حضور دانشجویان در خارج از کشور مصداق بارز بهره‌گیری از علم و دانش و میراث تجربی سایر ملت‌هاست. چرا که فرمود علم را بجویید ولو در چین باشد و علی(ع) فرمود: حکمت گمشده مومن است.

حضور دانشجو و جوان ایرانی در خارج از کشور یعنی مشت نمونه خروار. یعنی اصلاح نگاه دیگران به اسلام و ایران. یعنی افشای دروغ و دغل دنیا پرستان و پنبه کردن رشته‌های توطئه‌آمیز آنان درباره اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی.

4 - حضور یک جوان دانشجو در خارج از کشور هم فرصت است هم تهدید.

فرصت از آن باب است که رهاورد سفر دانش اندوزی هست و کسب تجربه و عبرت گیری همان گونه که قرآن کریم فرمود: «سیروا فی الارض» و اما تهدیدات زیادی هم متصور است که مراقبت جدی می طلبد خودباختگی خود کمتر بینی فریفتگی مقهور تکنولوژی قوی مدرن اما بی روح غربی شدن دنیا زدگی لایه های عمیق و زیرین اجتماعی فرهنگی و ... اما پر از آسیب غرب را ندیدن و مواردی از این قبیل.

5 - اما نکته زیبا و حکمت‌آمیز این است که در همین پیام مختصر راه حل هم ارائه می‌شود و این نشانه هارمونی و انتظام فکری قوی در وجود ایشان است. یعنی همان‌گونه که برای اقتصاد درون‌زایی و برون‌نگری را طرح می‌کنند برای فرهنگ هم دانش‌اندوزی، اندیش‌ه‌ورزی با بن‌مایه پرهیزگاری و پاکدامنی که ارمغان قرآنی و اهل بیت(ع) است و با میراث فرهنگی مشرق زمین نیز سازگار است و از سویی ضامن سلامت روح و فکر و جسم و جان است.

نتیجه:

حضور دانشجو و جوان ایرانی در خارج از کشور یعنی مشت نمونه خروار. یعنی اصلاح نگاه دیگران به اسلام و ایران. یعنی افشای دروغ و دغل دنیا پرستان و پنبه کردن رشته‌های توطئه‌آمیز آنان درباره اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی.

 در این یک تذکر هوشمندانه هم داده می‌شود و آن این که باید فکر کرد چرا روی اسلام سیاسی ـ بخوانید اسلام اهل بیتی ـ حساسند و به آن کینه می‌ورزند و نه سایر قرائت‌های جعلی از اسلام که به  کالبد بدون روح شبیه ترند؟

به گزارش فارس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به‌مناسبت پنجاه سالگی عمر این اتحادیه، آن را نهادی مبارک خواندند که هدایت اسلامی و شوق و طراوت ایمان را با خصلت‌های جوانی و دانشجویی پیوند زده و محصول آن می‌تواند انسان‌های عالم و خردمند و پرهیزگار و با بصیرت باشد.

ایشان با توصیه اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به کوشش در هماهنگ کردن خود و اتحادیه با این هدف‌های بلند و سعادتبار خاطرنشان کردند که کشور و ملت برای پیمودن راه طولانی خود به چنین انسان‌هایی نیازمند است.

مقام معظم رهبری تنها راه برای عقیم‌سازی توطئه‌های جبهه‌ دشمن در برابر ایران اسلامی را عزم راسخ و کوشش بی‌وقفه‌ همه‌ جوانان و دانشجویان ایران در همه جا برشمردند.

نظرات/سوالات

  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید

چند رسانه ای

صوت: بحث و گفتگو دکتر جعفری در باب شبهات فرهنگی
صوت: گزارش صحن علنی دوشنبه 26 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
صوت: نطق اضطراری آخر سال دکتر قاسم جعفری در مجلس
گزارش صحن علنی 25اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی شنبه 24 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی 21 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش بازدید دکتر قاسم جعفری از حوزه گیفان

آخرین مطالب

آمار بازدید

امروز
دیروز
بازدید کل
2974
2952
5029514
شنبه، 04 خرداد 1398

گالری تصاویر

No result...