A+ R A-

" این روش ناصواب و آن همه هزینه گزاف "

" این روش ناصواب و آن همه هزینه گزاف  "

در حدود سال ۱۳۷۹ بحث اصلاح یارانه ها در میان گروه های تصمیم ساز و تصمیم گیر مطرح شد و در قالب تبصره ۳۹ برنامه توسعه سوم به تصویب رسید. در آن زمان دولت اصلاحات به رغم ادعای برخورداری از پشتوانه سرمایه اجتماعی جرات اجرای آن را نیافت. اما به نظر می رسد و این  دولت نهم بود که  گام اول را برای هدفمندی برداشت و طرح کارتی شدن توام با سهمیه بندی بنزین را به اجرا گذاشت. آن روزها هم عده ای فراتر از اعتراض دست به خشونت زدند و به قدر وسعشان اغتشاش و آتش بازی کردند. در واقع سوالی که  امروز مطرح است چرا دولت محترم مدعی تدبیر با لغو سهمیه بنزین  و کارت سوخت که نظام یک بار هزینه آن را پرداخته بود هزینه دوباره آن هم در این حجم سنگین ایجاد کرد ؟  

در این جا لازم است به صراحت گفته شود اصلاح قیمت حامل های انرژی به شرط هدفمند بودن مصرف حاصله از آن نه تنها نکته منفی نیست که می تواند بسی مفید باشد و به کارامدی نظام کمک کند ؛ اما سوال دوم آن است چرا بدون اقناع و اطلاع رسانی کافی و توجیه مردم . شنیده ها حاکی است یکی از روسای قوا مشروط به اقناع نخبگان و افکار عمومی حاضر به امضای مصوبه شده است و شرط او هم منطقی به نظر می رسد. نماینده مجلسی می گفت یکی از گروه های دوست در عرصه منطقه قریب به بیست روز قبل اطلاع داده که برخی سرویس های اطلاعاتی کشورهای اقماری امریکا گفته اند در فلان تاریخ در ایران شورش و نا آرامی خواهد بود که اتفاقا با روز اعلام قیمت جدید بنزین از سوی دولت یکی شده است . او البته با عصبانیت ادامه داد که این چه نحوه حکمرانی است که فلان کشور از تصمیم به این مهمی خبر دارد و من نماینده مجلس بی اطلاعم ؟! در واقع یکی از ابهامات همین جاست با فرض کارشناسی بودن چنین مصوبه ای آیا تدبیرات و تمهیدات لازم برای گام های اجرایی برداشته شده است ؟ شما فرض کنید دولت مدعی تدبیر از همان سال اول به روال مرسوم سالانه چند درصد به قیمت سوخت می افزود ؛ طبیعتا مردم از قبل برنامه ریزی می کردند و دخل و خرج خود را برابر آن مدیریت می نمودند . این که دولت این همه سال به طور غیر واقعی و به زور بازو و صدای کلفت و امتلاک رسانه ای و چه بسا با اهداف پشت صحنه  این فنر را می فشرد  معلوم بود که اوان افول زورنمایی فرا می رسد و فنر قیمت ها  چنان می پرد که صدای وحشتناکش دل هایی را می لرزاند و کانون های توطئه را برای سوء استفاده فعال می سازد . می گویند وزیر ساده انگار کشور با جدیت اطمینان خاطر داده است که آب از آب تکان نخواهد خورد ! کاش امروز مراجع قانونی و نظارتی مثل مجلس و دادستانی ضمن احترام و اجرای مصوبه سران قوا که بیانات امید آفرین و حکیمانه رهبری معظم هم موید آن است دست اندر کاران امر اجرا مثل وزیر کشور و نفت که کوس سوء تدبیرشان بر زمین افتاده است بازخواست جدی می کردند ! آقای رییس جمهور اگر به نامه هشدار آمیزی که به مسوول محترم دفتر جنابعالی نوشته شده ترتیب اثر می دادید و در نحوه عملیات کمی تامل و تحمل می کردید چه  می شد ؟ شما در بیانات خود که از تلویزیون پخش شد تلویحا اذعان داشتید که در مصوبه سران قوا تغییراتی حاصل شده است ، چرا ؟  

آقای رییس جمهور ! سوال دیگری که به ذهن متبادر می شود آن است که مشاوران مکرم جنابعالی که قطعا از شرایط منطقه مطلعند و گاه و بیگاه و جا و بی جا توییت می زنند و مساله سازی می کنند در این مساله مستعد بحران زایی چه می کردند ؟ آیا آنان در صحنه غایب بودند یا جنابعالی منصرف  از نگاه و تحلیل ایشان عمل کردید ؟ شاید هم بفرمایید اتفاقا نظرات آنان را طابق النعل بالنعل انجام داده اید ؛ آن موقع باید این ابهام را روشن کنید که مگر آنان از جریان پیچیده ناجنبش های اجتماعی که در منطقه راه افتاده و در حال حاضر دامن شرارتش لبنان و عراق را بر گرفته و بر هیچ کاردانی مخفی نیست که هدف نهایی آن جبهه مقاومت و بویژه جمهوری اسلامی است ، اطلاع نداشتند و یا آگاهانه چنین تصمیم سازی را برای جنابعالی کرده اند ؟ خوب می دانید که از ویژگی های ناجنبش های اجتماعی فقدان  رهبری مشخص ، نبود اهداف تعریف شده ، قدرت تخریبی فوق العاده با تظاهر به مطالبه خواسته ها و نیازهای مشروع مردم و به صحنه کشیدن طبقات ضعیف اقتصادی و کسانی که احساس جدی مظلومیت و مغصوبیت دارند که بخشی از آن هم قطعا واقعیت دارد ، در نوردیدن استراتژی گام به گام حرکت ها  و.. البته طراحان چنین برنامه های بزرگ و براندازانه تلاش بر آن دارند که میدان داران شورش و ناجنبش علی الظاهر هیچ نقطه سیاه بارزی در پرونده خود نداشته باشند تا پرداختن به آن باعث ناکارامدی نقشه مطروحه گردد. در جریان اغتشاشات اخیر در مراحل اولیه بسیاری از نیروهای متدین و انقلابی بر این باور بودند که اعتراض حتی در حد خشونت به  این دولت ناکارآمد مشروع است . من کسی را دیدم که یک بسیجی فعال در رده فرماندهی گردان عاشورا است و یقین دارم که مدام گوش به فرمان رهبری است ؛ می گفت برای جلوگیری از خشونت فراخوان داده اند و من باورم آن است که در برابر مردم نباید ایستاد ؛ بسیجی برای مردم است نه بر مردم . البته برای امثال او پس از سخنان داهیانه رهبری و جدا شدن صف معترضان واقعی از خائنان قطعا مساله متفاوت می شود.  به تعبیر یک مرکز مهم استراتژیک ملی گرا و مورد پشتیبانی عربستان ، در جریانات اخیر عراق تمام تلاش بر آن بوده که اهل سنت میدان داری اعتراضات را نداشته باشند چون ممکن بود بلافاصله برچسب بعثی بودن ، داعشی بودن و نیز مزدوری عربستان بر پیشانی شان بخورد اما راه انداختن درگیری های شیعی - شیعی در صورت تحقق ، بسیار موثر می افتاد و در ادامه پیوستن مهندسی شده اهل سنت می توانست تمام کننده باشد. ( البته در میان اهل سنت عراق هم انسان ها و گروه های باشرافت و آزاده کم نیستند )  آقای رییس جمهور دوباره می پرسیم شما که عمر خود را در جایگاه های مهم امنیتی گذرانده اید چگونه به این معادله پی نبردید یا تعمدا و تغافلا به آن نپرداختید ؟ آقای رییس جمهور شما چند روز قبل از " تصمیم  بنزینیه" به قول عوام،  به دو استان سفر کردید و سخنرانی های عمومی با پشتوانه بالای رسانه ای داشتید ؛ چه شد که این تصمیم بسیار مهم را تشریح نکردید و بلکه بر خلاف جهت با طرح مسائل حاشیه ای در دو قطبی سازی جامعه سنگ تمام گذاشتید . عملکرد امید ساز قوه قضاییه در مبارزه با فساد را زیر سوال بردید و حرف از تاراج دلار به میان آوردید . چگونه حالا می فرمایید ما خوشبختانه در چهار راه ها و غیره دوربین داریم و از قوه قضاییه می خواهید به این موضوع رسیدگی کند ؟ در واقع کاری کردید که نیروهای انتظامی و نظامی بویژه سپاه برای مقابله با شورش به میدان آیند و قوه قضاییه هم در راستای وظایفش دادرسی و حکم کند اما در افکار عمومی چنان تبلیغ شود که این دو نهاد مردم در مقابل ملت ایستاده اند ! 

امام صادق ع فرمود : " لا ابالی من ائتمنت خائنا او مضیعا " وقتی نتیجه عمل فردی مورد اعتماد ویران گر باشد چه فرق می کند که انگیزه خیانت داشته و یا از روی جهالت و ضایع بازی فرصت سوزی کرده است ؟  

آقای رییس جمهور ! برخی استانداران در مقام معادل سازی خود را رییس جمهور منطقه می خوانند ؛ یک سوال ساده از شما داریم آیا استانداران با این شیوه و اندازه در اجرای طرح موافق بودند یا مخالف ؟ آیا شما و وزیر کشورتان به تشخیص نیروهای صف دولتتان در سرتاسر کشور اعتنا نمودید یا خیر ؟ 

اما در خصوص مواضع رهبری آنچه به ذهن می رسد آن است که غیر آنچه اتفاق افتاد سوال برانگیز بود . این که ایشان فارغ از قدرت درک و تجربه خویش تواضع می کنند و می فرمایند من در این خصوص سررشته ندارم و نظر کارشناسان هم به دلیل تفاوت و تناقض موجب حصول حجت نشده است خود گویای حقیقتی روشن می باشد . از سویی حمایت ایشان از مصوبه مورد اجماع سران قوا یاد آور تمکین نبی اعظم ص به نظر مشاوره ای مسلمانان در جنگ احد است . فراموش نکنیم در آنجا پیامبر خدا ص به رغم داشتن نظر مخالف از رای اکثریت تبعیت کرد و حال آن که در این جا رهبری به حجتی نرسیده است که خلاف اجماع سران قوا که علی القاعده برآینده یک فرایند کارشناسی در همه ارکان نظام است اعلام نظر کند. البته حمایت رهبری هرگز به معنای صحت تصمیم و غیر قابل بازگشت آن در فرایندهای قانونی نیست . لذا پیشنهاد می کنم خود دولت در لایحه بودجه ۹۹ و یا مجلسیان محترم که در چند روز آینده درگیر پروسه تصویب بودجه خواهند بود برای این مساله تمهیدات اصلاحی را بیندیشند و چنانچه بر این باورند که همین تصمیم درستی است یا صلاح بر ادامه آن است با شفافیت اعلام کنند و مردم را روشن نمایند. البته مراقبت جدی برای بازگشت درامدهای ناشی از طرح به جیب نیازمندان واقع هم وظیفه سازمان های پیش گیرنده و نظارتی را سنگین می کند. ضمن آن که اعلام گتره ای مبنی بر پرداخت عمومی مبالغ به حساب شهروندان معلوم نیست آرمان واقعی پرداخت هدفمند یارانه ها را تامین می کند یا خیر ؟ اما همه این را باید گفت که مردم شریف ایران بدانند و می دانند که رهبری انقلاب طی سال های اخیر در اکثر دیدارها با مسوولین ذیربط به پرداخت های مساعده ای در حق اقشار پایین دست اما شریف نجیب ایران اسلامی اصرار داشتند و دارند . مبادا کسانی خیال کنند که پشتیبانی ایشان از مصوبه سران قوا عدم عنایت به اقشار نیازمند و صاحبان اصلی انقلاب و کشور است. سخن آخر آن که زمن تاکید بر مطالبات درست و به حق مردم و اعلام حمایت و پیروی از فرامین رهبری امت و تلاش حد اکثری برای تحقق خواسته های حقیقی ملت به دشمنان و بد خواهان نظام با همه صراحت و صدای بلند اعلام می کنیم  این مردم در سختی و آسانی در پای انقلابشان می ایستند و شما هم همچون گذشته از این آب گل آلود طرفی نخواهید بست . از سویی امیدواریم همه ارکان نظام و بویژه دولت با توجه به گستردگی اختیارات و ماموریت ها مراقب خط نفوذ و ایجاد هزینه های سنگین علی الخصوص در قالب و ظاهر قانونی برای کشور و نظام باشد.

نظرات/سوالات

  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید

چند رسانه ای

صوت: بحث و گفتگو دکتر جعفری در باب شبهات فرهنگی
صوت: گزارش صحن علنی دوشنبه 26 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
صوت: نطق اضطراری آخر سال دکتر قاسم جعفری در مجلس
گزارش صحن علنی 25اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی شنبه 24 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی 21 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش بازدید دکتر قاسم جعفری از حوزه گیفان

آخرین مطالب

آمار بازدید

امروز
دیروز
بازدید کل
78
107
1264848
پنج شنبه، 03 مهر 1399

گالری تصاویر

No result...