A+ R A-

پاسخ دکتر قاسم جعفری در خصوص شبهه ای با این عبارت :ما از کی داریم به ژاپن می بازیم؟

 

بازنشر متنی هر چند قدیمی در یک گروه آموزشی که افراد فرهیخته و با تجربه در آن حضور دارند توجه مرا به خود جلب کرد . نویسنده معتقد است جامعه ژاپن تو گویی یک اتوپیا است و جامعه ما در قعر قهقرا . آنگاه مواردی را برای اثبات ادعای خود از آن جامعه ذکر می کند که در نگاه اول جذاب و براق است اما تاملی اندک نشان می دهد به قول قرآن ظاهرش رحمت و چه بسا باطنش سختی و سستی و عذاب باشد .پاسخ دکتر قاسم جعفری در خصوص شبهه ای با این عبارت :ما از کی داریم به ژاپن می بازیم؟

لذا بر آن شدم تا تعلیقه ای کوتاه بر برخی از بندهای آن بنگارم که متن و نقد را برای ملاحظه و امعان نظر عرضه می کنم .

••••••••

قاسم جعفری:

ما از کی داریم به ژاپن می بازیم؟

تیم فوتبال ایران در روز دوشنبه 8بهمن 1397 با نتیجه سه گل بر هیچ به ژاپن باخت!

 

امّا این باخت چندان مهم نیست. همه مسابقات ورزشی هم بُرد دارد و هم باخت.ممکن است در یک بازی دیگر با تغییر بازیکنان نتیجه مسابقه معکوس شود.

 

باخت واقعی و غیرقابل جبران ما از ژاپن از حدود 150سال پیش آغاز شده است. در زمان امیرکبیر روند اصلاحات همزمان در ایران و ژاپن آغاز شد. ژاپنی ها روند اصلاحات را پی گرفتند و امروز دارند بر جهان دانش و فناوری فرمان می رانند.ولی ما امیرکبیر رهبر اصلاحات را در باغ فین کاشان با شکنجه خونین کُشتیم!!

 

سطور زیر تصویری کوتاه از سیمای پیشرفت های ژاپن است:

 

ژاپنی ها اصلا پس انداز نمی کنند

تورم در ژاپن ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ !

در ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !

از کار مردن در ژاپن یک افتخار است.

حقوق یک معلم معادل۷۵۰۰ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ !

شکست در کار برای یک مدیر برابر با مرگ است.

تمامی معلمان دوره ابتدایی خانم هستند که گاهی از مادران بچه ها دلسوز ترند

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !

خانم ها در ژاپن ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﺎﺭﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ !

ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

 اﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ، ﻫﯿﭻ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

 

ﺩﺭ ژاپن ... !!!

 

ﯾﮏ :

دانش آموزان همراه با معلمان ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

 

ﺩﻭ :

هر شهروند ژاپنی که سگ داشته باشد، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﻀﻮﻻﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺣﺮﺻﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

 

ﺳﻪ :کارگر و نظافتچی را اینجینر (مهندس)بهداشت می نامند و  و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۵ ﺍﻟﯽ ۸ ﻫﺰﺍﺭ ﺩلاﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﻭ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺩ .

 

ﭼﻬﺎﺭ :

ژاپن هیچ منبع طبیعی ندارد(نفت و گاز و زغال سنگ و مس و فولاد و ...)و سالانه در معرض صدها زلزله قرار می گیرد ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﺩ .

 

ﭘﻨﺞ :

هیروشیما فقط طی ده سال توانست ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﯿﺮﻭﺷﯿﻤﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ .

 

ﺷﺶ :

???? اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻠﻤﻪ " ﺑﯽ ﺻﺪﺍ "(silent) از کلمه اخلاق استفاده شده است.

 

ﻫﻔﺖ :

یکی از مواد درسی اول تا ششم ابتدایی (گامی به سوی اخلاق است)که در آن اخلاق و شیوه تعامل با دیگران را آموزش می دهد.

 

ﻫﺸﺖ :

با اینکه ژاپن از ثروتمند ترین کشورهای دنیاست، ﺍﻣﺎ ﭘﯿﺸﮑﺎﺭ ﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ .

 

ﻧﻪ :

از اول ابتدایی تا دوازده پیزی به نام "ناکامی" –مردودی -وجود ندارد چون هدف تربیت ، ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﻠﻘﯿﻦ .

 

ﺩﻩ :

در رستوران هر کسی به انداره نیاز خود غذا بر می دارد و آخر کار در بشقاب شان پیزی نمی ماند ...اسراف وجود ندارد.

 

ﯾﺎﺯﺩﻩ :

میانگین تاخیر قطار در سال هفت ثانیه است مسئولین مربوطه ، ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ، ﻫﺮ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ :

دانش آموزان در مدارس مسواک خود را برداشته و بعد از صرف غذا دندان خود را تمیز می کنند و از همان کودکی مراقب سلامتی خود هستند.

ﺳﯿﺰﺩﻩ :

مدیر مدرسه نیم ساعت قبل از تقسیم شدن غذا از غذای دانش آموزان می خورد تا از سلامتی آن مطمئن شود و اگر از او بپرسی چرا ؟ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ی ژاپن ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

ﺍین که ﮊﺍﭘﻦ ﮊﺍﭘﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

.

.

.

یکی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مسیر پیشرفت نشان می دهد : نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست .

با رشد و پیشرفت تو، دیگران خود به خود شکست می خورند .

به دیگران کاری نداشته باش؛ کار خودت را درست انجام بده .

 

بیاییم این عقب ماندگی ها  را درمان کنیم. ما با چند گل خوردن،چیزی را از دست نمی دهیم.

 

 نقد این متن :

یک فنجان اندیشه !

کمی اندیشه بد نیست ؛

مگر پس انداز نکردن  ارزش است ؟!

-آپارتمان نشینی الزاما خوب نیست و خانه ویلایی الزاما بد نیست .سنت زیست بومی ایرانیان چگونه است ؟ آپارتمان محصول اجبار زندگی شهری و جوامع مدنی ماشینی است .

ک-ار کردن خوب است اما زندگی کنیم که کار کنیم به چه معناست ؟!

-در باره حقوق معلمان هم معمولا مبالغه می شود ؛ ضمن آن که حقوق سایر شغل ها را نیز باید دید و میزان دخل و خرج در آن جامعه را با خودش باید سنجید .

-اگر محصول مدارس ژاپن این است که شکست در کار را معادل مرگ می دانند یعنی نظام آموزشی به طور مبنایی مشکل دارد . شاید به همین دلیل است زیاد می شنویم ژاپن افسرده ترین جامعه و در ردیف بیشترین خودکشی هاست .

-کدام تحقیق علمی می گوید معلمان ابتدایی همگی زن باشند الزاما خوب است ؟

 

-« هنگام تعطیلی مدارس بچه ها گریه می کنند » یعنی نبود نظام گرم خانواده و..

-خانم ها بعد از ازدواج کار نمی کنند یعنی کی ازدواج می کنند ؟ بچه هم به اعتراف نویسنده مدرسه و غیره را به خانه ترجیح می دهد پس این خانم ها عمر خود را صرف چه می کنند ؟! سن ازدواج در ژاپن چند است ؟  اصلا مگر پس از ازدواج کار نکردن ارزش است ؟! در جایی افاضه فرمودند در ژاپن از کار کردن مردن ارزش است پس یعنی فقط مردان در ژاپن باید آنقدر کار کنند که بمیرند !!

 

-به قول این نوشته « اینجینیر نظافت » ماهانه ۵ تا ۸ هزار دلار می گیرد پس دیگر چه منت و شرافتی برای معلمان است  که فرمودید ۷.۵ هزار دلار می گیرند ؟

-این چه ادبیاتی است که هر که سگ دارد فلان وسیله تنظیف را هم دارد خوب که چی ؟! سگ داشتن در جامعه ما مگر شرافت است ؟!

- گزاره معلم یا مدیر مدرسه قبلاً از غذا می خورد یعنی در آن دیار به آشپزها اعتمادی نیست ؟! بعد هم مگر اثر یک غذای مثلاً سمی الزاما نیم ساعت بعد ظاهر می شود . وقتی فکر تعطیل شد اینگونه با خود کم بینی خویش را می فریبیم .

- عبارت در فرهنگ ژاپن نهادینه شده که  « نیازی به دشمنی نیست »یعنی آن که تبری قرآنی و ابراهیمی تعطیل و...

مگر اسلام یا سنت بومی ایران مبتنی بر دشمنی است ؟! ولی انسان و جامعه بدون جاذبه و دافعه منطقی و ملاک مند مگر می تواند ایده آل باشد ؟

 نکته مهم :

بنده اصلا در صدد نفی ارزش های مثبت اجتماعی و تجارب مفید بشری دیگر جوامع نیستم و معتقدم از آن به گونه مثبت باید بهره برد . از دستاوردهای علمی و تکنولوژی اش باید در حد توان استفاده کرد اما این دشمنی نرم که در قالب چنین نوشته های با ملت متمدن و مستعد شکوفایی ایران می شود آزارم می دهد .

خلاصه سخن :

ضمنا نویسنده محترم دقت نکرده است که اتفاقاً بر خلاف ادعای او دولت ژاپن هم به دلیل منفعت محوری یا ظلم پذیری و تسلیم در برابر آمریکا و همراهی در تحریم ها سخت ترین دشمنی را با مردم ما کرده است .

یا حق !

 

نظرات/سوالات

  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید

چند رسانه ای

صوت: بحث و گفتگو دکتر جعفری در باب شبهات فرهنگی
صوت: گزارش صحن علنی دوشنبه 26 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
صوت: نطق اضطراری آخر سال دکتر قاسم جعفری در مجلس
گزارش صحن علنی 25اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی شنبه 24 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی 21 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش بازدید دکتر قاسم جعفری از حوزه گیفان

آخرین مطالب

آمار بازدید

امروز
دیروز
بازدید کل
52
144
1466566
پنج شنبه، 20 مرداد 1401

گالری تصاویر

No result...