A+ R A-

ادله اربعه می شود پنج تا؛ کتاب، سنت، عقل، اجماع و قول اوباما!

ادله اربعه می شود پنج تا؛ کتاب، سنت، عقل، اجماع و قول اوباما!قبلا اطلاع داشتیم که در فرایند مذاکرات برجام تیم مذاکره کننده از جانب عزیزی عالی مقام مورد خطاب قرار گرفت که شما باید در قبال قول های اعلامی امریکایی ها تعهد کتبی و امضای رسمی بگیرید و آقای خوش باور و خوش قلب گفته بود قول شفاهی اوباما برای ما حجت است!

حقیر که رشته تخصصی ام فقه و حقوق است و الفبایی از مسائل این رشته می دانم به طنز گفتم معروف است که فقها می گویند ادله احکام در فقه چهار تاست اما ظاهرا از این به بعد ادله اربعه می شود پنج تا؛ کتاب، سنت، عقل، اجماع و قول اوباما!

باز مدتی قبل خبرهایی داشتیم مبنی بر این که آقای ظریف عزیز که از جان کری خواسته بود به قول های خود در خصوص ممانعت از اعمال هر گونه تحریم و یا تمدید آن بر خلاف برجام عمل کند و خلاصه جواب کری این بوده است که شرایط تفاوت کرده فعلا همان توافقات کتبی را پی بگیرید و حرف از شفاهیات نزنید.

البته نقض قول های شفاهی درگوشی که بیشتر به در باغ سبز و راز مگو می ماند از جانب طرفی که شهره به خوی شیطانی و نقض پیمان است و قول قطعی با سند محکم و رسمی خود را انجام نمی دهد واضح و مبرهن است اما چه می شود کرد‌که ما مبتلا به جماعتی هستیم که نه تنها ناباور به این حقیقت است بلکه مخالفان خود را ماجراجو و دلواپس! می دانند.

باز این روزها در خبرها آمده است که یکی از نمایندگان محتوای سخن آقای ظریف را که نسبت به اعتماد زیادی خود به طرف امریکایی ابراز تحسر و ندامت کرده رسانه ای کرده است و متعاقب آن سخنگوی وزارت خارجه به شیوه رندانه دیپلماسی فرموده ۱ - نقل مطالب جلسات محرمانه درست نیست ۲ - سخنان وزیر تقطیع شده و گزینشی نقل شده است و...

یادم هست شخصا در کمیسیون امنیت ملی بودم که یکی پرسید آقای وزیر رهبری دو ایراد و اشکال جدی به شما گرفتند تصریحا بفرمایید که آن دو چیست ؟ پاسخ داد ۱ - اول مکالمه تلفنی رییس جمهور با اوباما که ایشان نهی کرده بود ۲ - طولانی شدن مذاکرات من و کری.

آن موقع هم پس از نشت مطلب به رسانه ها که من قضاوت نمی کنم درست بود یا نه ، شخص ظریف حرف های خود را تکذیب کرد و چندی بعد دوباره به کمیسیون آمد و به او یادآور شدند که صوت شما موجود است؛ چرا تکذیب کردید؟ جوابش این بود که نباید حرف های من منتشر می شد.

البته برخی نمایندگان به ایشان یادآور شدند که آیا تفسیر شعار "دانستن حق مردم است" همین است؟ این در حالی است که این حرف های او ماهیت محرمانه و امنیتی و یا افشای اسرار نداشت.

طبیعی است که معنای کمیسیون امنیت ملی آن نیست که از الف تا یای مطالب مطروحه آن غیر قابل نقل است. سوال این است آیا این بار هم تکذیب جناب سخنگو از باب همان دلیل سابق است ؟/

انتهای پیام

چند نکته درخصوص فتنه...

چند نکته درخصوص فتنه...۱ - فتنه یعنی پاشیدن بذر دروغ و نفاق ، کینه و دشمنی بر دل ها.

۲ - فتنه یعنی ایجاد شبهه و شبهه یعنی اختلاط و امتزاج حق و باطل .

۳ - شبهه یعنی ایجاد محیط غبارآلود و با مه گرفتگی شدید که در فضای آن تشخیص حق و باطل کار آسانی نیست . " انما سمیت الشبهة شبهة لانها تشبه بالحق "

۴ - فتنه یعنی سردی بعد از گرمی و گیر افتادن در چنبره فترت و رخوت و ترک روحیه و عمل انقلابی

۵ - فتنه یعنی گرفتار شدن در زندگی اشرافی و فاصله گرفتن از عموم و متوسط جامعه بر خلاف بیان قرآن که فرمود : " و اقصد فی مشیک "

۶ - فتنه یعنی به جای آن که حق را محور قرار دهیم خود و منافع خود را محور بدانیم.

۷ - فتنه یعنی ترک امام حاضر و تمسک فراوان در لفظ و ظاهر به امام راحل از میانه .

۸ - فتنه یعنی در مسند قدرت نشستن و موضع اپوزوسیون گرفتن و مخالف خوانی کردن.

۹ - فتنه یعنی مظلوم نمایی به هنگام ظلم کردن و بلکه منشآ ظلم بودن.

۱۰ - فتنه یعنی انداختن همه قصور و تقصیرها به گرده دیگران و خود را مبرا دانستن.

۱۱ - فتنه یعنی از خون و آبروی پدر وام گرفتن و وزیر و وکیل و رییس شدن و بدتر از منافقین حرف زدن

۱۲ - فتنه یعنی برای پیشرفت اهداف خود نقل و شاید هم جعل خاطره و نسبت دادن به بزرگی که تصریح کرده بدون سند معتبر از من روایت کردن مردود است.

۱۳ - فتنه یعنی کم و کوچک دیدن دیگران و بزرگ و تافته جدا بافته دیدن خود.

۱۵ - فتنه یعنی به جای حرف منطقی زدن و راه قانونی رفتن مردم را به کف خیابان کشیدن و آتش بازی راه انداختن.

۱۶ - فتنه یعنی رای مردم را به نفع خود پذیرفتن و به آن استناد مکرر کردن و الا دروغ و فریب و تقلب خواندن.

۱۷ - فتنه یعنی مشاوره به دشمن و دولت بیگانه دادن برای اعمال فشار و تشدید تحریم ، عدم تعامل با دولت مستقر و سند سازی برای اثبات ادعاهای مخالفان و معارضان نظام..

۱۸ - فتنه یعنی تشویق و بلکه پیوستن به حرمت شکنان عاشورا و سایر مقدسات و تظاهر و شعار علیه کلیدی ترین اصل قانون اساسی و خدشه دار کردن هویت و ماهیت نظام جمهوری اسلامی با شعار مجعول " جمهوری ایرانی ! " و پشت بند آن خداجو خواندن آن یاغیان.

۱۹ - فتنه یعنی جرم و گناه دیگران را به حق تقبیح کردن و بعضا بزرگ نمایی نمودن اما اعمال کریه خود و همراهان و بستگان را ندیدن و توجیه کردن.

۲۰ - فتنه یعنی از رهبری نظام مایه گذاشتن و کار و منویات خود و پدرخواندگان طلب کار را پیش بردن.

۲۱ - فتنه یعنی به رای مردم نازیدن و سرمایه استراتژیک کشور را در تکنولوژی هسته ای با سرخوشی از جام لبخند و قول های شفاهی رقیب عنود و شهره در بد عهدی و نقض پیمان در اوهام وصول به برجام باختن.

۲۲ - فتنه یعنی با شعار علیه دلار سه هزار تومانی و روضه خواندن در سوگ کاهش ارزش پول ملی رای گرفتن و دلار بالای چهار هزارتومانی راطبیعی خواندن.

۲۳ - فتنه یعنی شعار راستگویی و درستکاری و پاکدستی به هوا کردن و بعد شاهد ده ها گونه ناهنجاری و فساد شدن و دم فرو بستن مگر به ملامت منتقدان.

۲۴ - فتنه یعنی سکوت عمیق در مسائل اصلی مثل رکود شدید ، بیکاری مفرط ، آسیب های اجتماعی کشنده و ... ولی در عوض بیرون زدن رگ عصبیت در مسائل با اولویت کمتر و نازل تر .

۲۵ - فتنه یعنی به خانه شهید و جانباز و ایثارگر رفتن و از نام و تقدس آنان بهره های شاید نا مقدس بردن.

۲۶ - فتنه یعنی حقوق شهروندان را در انشای دیر هنگام خواندن و تکالیف قانونی خود و زیر مجموعه را عملی نکردن.

۲۷ - فتنه یعنی با بیگانگان به گفتمان و مذاکره نشستن ، لبخند زدن و تبسم ملیح وعشوه تحویل گرفتن اما با همه غضب در گفتار و رفتار و انفجار بغض و نفرت بر سر اهل خانه آوار شدن و فریاد کشیدن.

۲۸ - فتنه یعنی نقد ها را بر نتافتن و ناقدان را رمی به اوصاف غریبه و نازله کردن و خویش و کسان خود را بر بام شرف و حسن پیشینه نشاندن.

۲۹ - فتنه یعنی رستاخیز حضور و حماسه وفای نهم دی را ندیدن و از اقیانوس مردم بریدن و با اغیار معلوم الحال و همنوا با اعدای نابکار پریدن.

۳۰ - فتنه یعنی در بیان حق شیطان لال شدن و به امید نشستن بر کرسی قدرت و تحصیل مال و مکنت در نقش مضل با رمه ضال خرامیدن.و...

۳۱ - فتنه یعنی ابراز ارادت ظاهری به رهبری نظام و آرمان های انقلاب و امام کردن اما در واقع بر همه چیز تاختن و یاغی نام گرفتن.

۳۲ - فتنه یعنی از اختیارات قانونی و امکانات در ید قدرت بهره انتخاباتی بردن .

۳۳ - فتنه یعنی به ظاهر معاونت حقوقی ساختن‌و در واقع معاونت شکایت و به محکمه کشاندن غیر موافقان و بساط بستن دهان مخالفان به راه انداختن.

۳۴ - فتنه یعنی یک روز برای رسیدن به قدرت ملاک را جیب مردم خواندن و به هنگام سوار بودن بر مرکب شاهوار قدرت حنجره بر تلقین صحت آمار دریدن.

۳۵ - فتنه یعنی لرزیدن دل خیل پدران و مادران را به خاطر شرمساری از عدم تامین اقل معیشت برای عائله همچون تکانه های دست خود پنهان کردن.

۳۶ - فتنه یعنی استخفاف کمک به جبهه مقاومت و حمایت از مظلومان یمن و سوریه و عراق و بحرین و...آنگاه شوراندن عوام فریبانه در داخل که در حالیکه خود مشکل داریم چرا مساعده ها بهر دیگران گسیل کنیم و...

اما علاج فتنه یک نسخه اساسی بیش نیست و آن این که با علی گوییم و با ولی باشیم که او گفته است " انا فقآت عین الفتنة" من چشم فتنه را در آورده ام./

انتهای پیام

دقایقی با قرآن/ قلب سلیم... قلب مریض...!

دقایقی با قرآن/ قلب سلیم... قلب مریض...!قرآن کریم می گوید در قیامت مال و فرزند فایده ای ندارد و تنها قلب سلیم نجات بخش است. آن گاه ابراهیم خلیل ع را یکی از مصادیق و صاحبان قلب سلیم معرفی می کند و در وصف حالش نقل می کند که گفت " انی ذاهب الی ربی سیهدین. رب هب لی من الصالحین "

یادداشت/ بازخوانی آن بیست دقیقه قدیمی!!

یادداشت/ بازخوانی آن بیست دقیقه قدیمی!!عزیزی که سال ها توفیق همراهی اش را در اردوگاه موصل و بند دژخیمان صدامی داشته ام محبت کرده و چنین پرسیده است: حاج قاسم جعفری سلام

گریه دقیقاً برای کدام آرمان امام؟؟!!

گریه دقیقاً برای کدام آرمان امام؟؟!!بارها دیده ایم میراث ماندگار بنیانگذار راحل جمهوری اسلامی در معرض تحریف، طعن و تعریض، مصادره جناحی و غیره قرار گرفته است. گاهی برخی از همین مدعیان او را به خیال خام خود به موزه تاریخ سپرده اند.

برجام، تمدید تحریم و رسالت انقلابی ها

برجام، تمدید تحریم و رسالت انقلابی هاتصویب مجدد تحریم ده ساله معروف به داماتو داغ دل دلسوزان نظام را تازه کرد. آرزو می کردیم تمام برداشت ها و تحلیل های ما اشتباه می شد و تحریم ها اتفاق نمی افتاد.

یادداشت/ علی مطهری که از نزدیک دیده ام!!

یادداشت/ علی مطهری که از نزدیک دیده ام!!به آزادی بیان واقعی از عمق وجود اعتقاد دارم و تا رسیدن خبر موثق در باره حادثه مشهد قضاوت نمی کنم. چون از نزدیک دیده ام به این که علی مطهری خیلی وقت ها سره و ناسره، حق و ناحق را مخلوط می کند شهادت می دهم.

فرض کنید موکب رییس محترم جمهور به فلان استان رفته باشد و به مردم بگویند به دلیل شلوغی‌دفعه بعد بیایید

فرض کنید موکب رییس محترم جمهور به فلان استان رفته باشد و به مردم بگویند به دلیل شلوغی‌دفعه بعد بیاییددیشب برخی شبکه های رادیویی تا صبح علی الطلوع هر چند دقیقه به قول خودش دو اطلاعیه مهم را اعلام می کرد:

۱ - مرز مهران بسته است

۲ - موکب های اربعین هیچ امکانی برای ارائه خدمت به زائران ندارند. لطفا برگردید برای سال بعد برنامه ریزی کنید.

آیا می توان همگان را راضی کرد؟ هم مردم و آرمان های امام را حفظ کرد و هم کداخدا را راضی نگهداشت؟

آیا می توان همگان را راضی کرد؟ هم مردم و آرمان های امام را حفظ کرد و هم کداخدا را راضی نگهداشت؟شاید سال ۷۳ بود حدود ۲۵ سال پیش سوار بر اتوبوس قم - کرج بودم که راننده موسیقی پخش کرد که فکر می کنم برای آن حال و هوا درست نبود. لحظاتی بعد به درخواست یکی از مسافران خاموش کرد.

یک اتفاق و دو برخورد/ آتش بازی خوب، آتش بازی بد

یک اتفاق و دو برخورد/ آتش بازی خوب، آتش بازی بدانتخابات ریاست جمهوری امریکا هم تمام شد و یکی از دو ناصالح به اعتراف و افشاگری خودشان در فرایند تعریف شده رای آورد.

مقالات دیگر...

 1. گشت و گذار در کوچه های نمایشگاه مطبوعات
 2. یادداشت روز/ گشایش نمایی، اختلاس زدایی!!!
 3. یادداشت/ دانشگاه پیام نور، بیم‌ها و امیدها
 4. سلیمان، هد هد، شایعه!! جامعه ما را چه شده است که دهان بر هر چیزی می گشاییم؟
 5. خاطره دکتر جعفری از اسارت/ تغییر کابینه و دوست قلقلکی!!
 6. قاسم جعفری: بد خواهان اسلام و قرآن و نظام در پی بهانه اند تا از طایفه مومنان انتقام بگیرند
 7. دلنوشته/ پرواز به امیدیه
 8. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد/سفری به هند!!
 9. تیم‌های از خودراضی چگونه گزارش می‌دهند؟! همدردی با پابرهنگان در فرمانیه!!
 10. به نام هنرمند به کام رای! در صورت رعایت حدود شرعی و قانونی، کنسرت مشکل ندارد
 11. هفته دولت، نقل کرامات یا شرح خدمات؟!!
 12. کریمه به کریم حواله ام کرد
 13. تبیین کنید مبانی تحریم یعنی چه!!!
 14. میلاد هشتمین نور ولایت، حضرت امام رضا (ع) بر عموم شیعیان جهان مبارک
 15. از دستاوردهای برجام، مردم شرمنده زن و بچه خود شده اند!
 16. از جرعه دعا که جان تو می نوشد/ محروم بی سامانی خویشم یاران
 17. اعیاد شعبانیه مبارک باد
 18. لحظه انداختن رای توسط دکتر جعفری در صندوق رای - کلاته محمدعلی پهلوان
 19. حماسه حضور - جشن انقلاب
 20. دیدار با مردم خوب روستای تازه قلعه
 21. قدر آزادی استقلال و عزت و دستاوردهای حاصله از مجاهدت ها شهادت ها و بذل مال و جان آبروی خیلی هاست را بدانیم
 22. پاسخ به یک سؤال
 23. حضور در جمع فعالین اجتماعی و فرهنگی شهرستان جاجرم
 24. حضور در مراسم یادواره شهداء جاجرم
 25. مراسم تشییع پیکر شهداء مدافع حرم
 26. روستای قلعه خان؛جشن آبادی
 27. خیمه انقلاب که امروز بنیانی مرصوص شده است بر کدام ستون ها بنا شده است.
 28. سروده ای برای انقلاب
 29. 10 شب 10 مسجد - حضور دکتر جعفری در مسجد ملکش
 30. جلسه بانوان در محل دفتر با حضور و سخنرانی حجت الاسلام اسدی به مناسبت 12 بهمن سالروز ورود امام راحل به میهن عزیز
 31. حضور دکتر جعفری در مراسم سالروز ورود امام راحل و جشن انقلاب
 32. حضور دکتر جعفری در جمع مردم خون گرم روستای بک پولاد
 33. حضور دکتر جعفری در جمع مردم خون گرم روستای یکه صعود
 34. حضور دکتر جعفری در جمع مردم خون گرم روستای باغلق
 35. هر ایرانی در خارج از کشور می تواند یک سفیر باشد.
 36. مردم،با بصيرت و فكر،انسانهاي صالح را انتخاب كنند؛كسي كه وقتي در مسند نشست خود را سپر بلاي مشكلات كشور قرار دهد.
 37. عرض ارادتی در سالروز وفات نور دل کویر نشینان قم.
 38. جلسه پرسش و پاسخ دکتر جعفری در محل حسینیه حضرت ابوالفضل شهر راز
 39. وقتی مسوول شدی درست یا نادرست همیشه دلیل یا بهانه ای برای نارضایتی و رفتارهای بعدی ناشی از آن وجود دارد
 40. با مال هرگز رضایت کسی جلب نمی شود پس سعی کنید با سیره و اخلاق خوب به دستشان آرید
 41. سلام جعفری هستم خادم شما در خانه ملت . یک سوال که از سوی عزیزان در فضای مجازی مطرح شده ۱ - در باره مشکل روستاییان عزیز با منابع طبیعی چه کاری شده ؟
 42. با حضور جمعی از فرهنگیان عزیز مسائل آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفت
 43. دیدار با مدیر کل جدید صدا و سیمای استان جناب دکتر آذر دشتی
 44. نخستین اجلاس استانی نماز
 45. حضور در جمع نمازگزاران مسجد شهرک فرهنگیان (ولیعصر) بجنورد
 46. عیادت دکتر جعفری از جانباز مدافع حرم سردار معزز حضرت قلی یزدانی (احمد رضا)
 47. دیدار نماینده مردمی با جمعی از فعالان اجتماعی و فرهنگی شهرستان مانه و سملقان
 48. حضور بیش از دو هفته ای دکتر جعفری در حوزه انتخابیه با طیف کاری وسیع و متنوع
 49. امروز (چهارشنبه) صبح زود مهمان مدیر کل محترم آموزش و پرورش بودم
 50. در جمع اهالی با صفای روستای حصار حسینی

چند رسانه ای

صوت: بحث و گفتگو دکتر جعفری در باب شبهات فرهنگی
صوت: گزارش صحن علنی دوشنبه 26 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
صوت: نطق اضطراری آخر سال دکتر قاسم جعفری در مجلس
گزارش صحن علنی 25اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی شنبه 24 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی 21 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش بازدید دکتر قاسم جعفری از حوزه گیفان

آخرین مطالب

آمار بازدید

امروز
دیروز
بازدید کل
5349
2897
5224088
سه شنبه، 25 تیر 1398

گالری تصاویر

No result...